Lectura Viva de Sant Jordi, un record compartit per l’Amiga M. Lluïsa Bonal.