“En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals s’incorporaran al fitxer automatitzat de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona per tal de registrar la vostra sol·licitud. Teniu dret a l’accés, la rectificació o la cancel·lació de les vostres dades, d’acord amb els termes previstos per la Llei, a través de la petició per correu electrònic a info@amicsmda.org o per carta adreçada a l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona, tel. 972 22 47 66.”