Tal com marquen els Estatuts dels Amd’A, tots els membres de la Junta ocupen el seu càrrec per un màxim de 4 anys, i per tant la junta es va renovant periòdicament. Si en voleu formar part, digueu-nos-ho i en parlarem, esteu tots convidats a participar-hi!

 

Junta des de 2012

Presidenta: Lluïsa Faxedas

Vicepresident: Joaquim Pèlach

Secretària: Eugènia Cros

Tresorer: Lluís Maria Bonet

Vocals: Dolors Vilaplana, Raimonda Coll, Pere Parramon, Joan Gaya, Francesc Xavier Masià, Anna Otero, Dolors Colilles, Joan Bosch, Catalina Tarrés

Director/a Md’A: Josep MªTrullén/ Jaume Barnedas/ Carme Clusellas

JUNTES DELS AMICS DEL MUSEU D’ART