Les escales trencades, fonedisses; l’escala com a metàfora del primer i el tercer món. L’escala com a necessitat i com a risc, com un dibuix a l’aire.

Celebrarem el Dia Internacional de l'Art amb una acció artística a càrrec de Jordi Bosch i Nataliya Nesterchuc.