Conferència sobre el projecte arquitectònic, la previsió de col·leccions i línies expositives, i la significació per a la ciutat del projecte museístic de Casa Pastors