El mar com un horitzó que marca la recerca de l’artista. Un mar que apareix en aquestes pintures a través de l’abstracció dels colors, dels reflexos i les formes sempre canviants de l’aigua, que mai és igual.

Conferència sobre el projecte arquitectònic, la previsió de col·leccions i línies expositives, i la significació per a la ciutat del projecte museístic de Casa Pastors