Les campanes i els campanars han estat sempre elements de referència del nostre patrimoni no tan sols cultural, patrimonial o ritual, sinó també musical i emocional.