Inspirant-se en la literatura, Lluís Xifra empra l’art escultòric per mostrar-nos un llenguatge propi on les formes ens inspiren un camí o traç escultòric.

Després de plantejar de quina manera la realitat podia arribar a la pantalla, el cinema va preguntar-se què és la realitat mateixa i quina cabuda hi té el misteri. Entre els camins que van obrir aquesta porta, cal destacar l’emprés per Roberto Rossellini.