Analitzarem els referents culturals d'Star Wars, des de l'Antiga Roma, passant pels mites aúrics i fins a la segona Guerra Mundial