Ligia Unanue porta a l'Espai dels Amics les seves composicions geomètriques basades en obres emblemàtiques, com ara l'Alhambra.