Conferència “L’economia del Bé Comú”, a càrrec de Josep Maria Carbó

 

Ahir 24 de gener vam tenir a l’espai dels Amics la conferència de Josep Maria Carbó sobre l’Economia del Bé Comú, que com va explicar es tracta d’un moviment internacional, amb la seva representació a Girona, que promou un model econòmic basat en la sostenibilitat i la justícia social, entenent els diners com un mitjà enlloc d’un fi i el bé comú com el fi de la pròpia economia.

Va ser una conferència breu però carregada d’arguments, dades i informacions interessants que animaven el públic a comprendre aquest model com una opció viable per fer un canvi positiu en el sistema econòmic.

Cal destacar, per damunt de tot, el caràcter constructiu de la tesi, centrada en l’acció en comptes de ser un simple mitjà de protesta i crítica a l’estat de les coses. Ofereix propostes, solucions i raons per fer possible un canvi real. Va ser, doncs, una conferència estimulant i centrada en una temàtica d’interès general i on la cultura també hi té un paper fonamental.